The Big-3 Raylı Sistemler Zirvesi 2023

19-21 Eylül 2023 tarihlerinde, Eskişehir- ETO Fuar ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilecek olan 2.Rail Industry Show Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenleniyor.

Zirvede, Türkiye ve Global raylı sistemler pazarlarındaki 3 önemli konu gelişerek büyüme ve sürdürülebilirlik çatısı altında 3 gün boyunca masaya yatırılacak.

Raylı sistemlerin geleceğini şekillendireceğimiz bu etkinlikte, kamudan, özel sektörden akademik çevrelerden sektör liderlerinin konuşmalarıyla bilgi paylaşımını sağlayacak, sürdürülebilir bir dünya ve güçlü i birlikleri için
yeni perspektifler keşfetmek ve değerlendirmek için bir araya geleceğiz.

The Big3 Raylı Sistemler Zirvesi; gerçekleştirilecek panel ve konuşmalarla sektörde farklı olasılıkların kapılarını açarak birlikte büyümeyi ve geleceği inşa etmeyi amaçlayan heyecan verici bir platform olacak.

8

1. Gün

19 Eylül 2023 13:30-17:30

Geleceğe Yatırım

Raylı Sistemler Altyapı Projelerinde Etki Yatırım ve Sürdürülebilirlik Finansmanı Modelleri
Gerçekleştirilecek panel ve konuşmalarla konvansiyonel ve hafif raylı sistemler sektörünün finansman ihtiyaçlarını karşılayabilecek kurumsal yatırımcılarla proje sahiplerini, sektör liderlerini, fon yöneticilerini, yerli ve yabancı hükümet temsilcilerini, yerel yönetimleri, stratejistleri buluşturuyoruz. Bu sene finansman alanında etki yatırım ve sürdürülebilirlik finansmanının raylı sistemler sektöründeki projelerin sosyal ve çevresel potansiyelini değerlendireceğiz. Finansmanın, sadece finansal getiri odaklı olmayıp aynı zamanda toplum ve çevre için olumlu değişimleri tetikleyerek sürdürülebilirliğe katkısını ele alacağız. Katılımcılarımızın, etki yatırım ve sürdürülebilirlik finansmanının raylı sistem projeleri için nasıl bir yol haritası çizeceğini, bu anlamda finansal de i imlerin gelecekteki sosyal ve çevresel faydaya dönüşümünü ele alacakları oturumlarda, finans dünyasının bu finansman modelleriyle ile raylı sistemlerde nasıl bir değişim yaratacağını ve birlikte sürdürülebilir bir gelece in nasıl inşa edileceğini konuşacağız.

2. Gün

20 Eylül 2023 10:30-17:30

Yapay Zeka ve Yeni Teknolojiler

Bu heyecan verici bölümde, raylı sistemlerde yapay zeka ve yeni teknolojilerin yarattığı dönüşümü keşfedeceğiz. Yapay zeka destekli sensörler ve veri analiti i ile arızaların erken tespit edildiği, otonom araç teknolojilerinin kullanıldığı, yolcu deneyiminde kişiselleştirilmiş hizmetlerin sağlandığı ve siber güvenlik önlemlerinin, kendi enerjisini üreten verimli çevre dostu araçların yapay zeka ile güçlendirildiği raylı sistemlerin geleceğine tanık olacağız. Bu etkileyici teknoloji ve yenilikler, raylı sistemlerin daha verimli, güvenli ve kullanıcı odaklı bir şekilde hizmet vermesine katkı sağlayarak, yük ve toplu taşımada yeni bir dönemi beraberinde getiriyor. Yapay zekanın raylı sistemlerdeki dönüşümünü birlikte keşfedeceğimiz bu bölümde, geleceğe ışık tutan teknolojik gelişmeleri yakından tanıyacak ve sektördeki yeni olasılıkları birlikte değerlendireceğiz."

3. Gün

21 Eylül 2023 10:30 – 17:30

Kıtaları Birleştirmek, İnsanları Birleştirmek

Üçüncü gün işbirliği temasıyla raylı sistemlerin uluslararası bağlantılarda nasıl birleştirici bir rol oynayabileceğini ve diğer sektörlerle işbirliği konularını ele alacağız. İş birliği yapabilecek farklı sektörlerden konuşmacılarla bir araya geleceğiz. Çeşitli sektörlerle birlikte çalışmanın nasıl bir güç birliği yaratacağını keşfedeceğiz Raylı sistemlerin sadece yerel anlamda değil, dünya genelinde insanları ve işletmeleri birleştirmede etkisini konuşacağız. Fuar katılımcısı firmaların raylı sistemlere yönelik çözüm önerilerine ürünlerine ve hizmetlerini sektörle paylaşmalarına olanak sağlayacağız. Raylı sistemler çalışmalarının insanları ve toplulukları bir araya getiren itici güç olduğunu bu gücü etkin bir şekilde kullanmanın yöntemlerini geliştireceğiz. Dünyamızın sürdürülebilirliği hakkında önemli konuşmacılarımızın vizyonlarını sunacağız.