FUAR HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALIN

Boşlukları doldurun.


Tekrar Deneyin

Hangisiyle ilgileniyorsunuz?
Stant Rezervasyonu
Ziyaretçi

RAIL INDUSTRY SHOW WEBSITESİ İÇİN TIKLAYIN

NEDEN KATILMALISINIZ?


Mevcut ve potansiyel yerli ve uluslararası müşterilerinizle biraraya gelmek ve yeni iş bağlantıları kurmak.


Sektörde markanızı tanıtmak ve bilinirliğinizi arttırmanın yanısıra;


Türkiye’nin demiryolu sektöründe uluslararası arenada adının daha da çok duyulmasına güçlü bir fuar vasıtasıyla katkı sağlamaya devam etmek.

ESKİŞEHİR’DE DÜZENLENECEK İLK VE 2020 YILINDA TÜRKİYE’DE DÜZENLENECEK TEK DEMİRYOLU FUARI;

Uluslararası demiryolu sektörünün temsilcileri 02-04 Aralık 2020’de, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle, ETO TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek “Rail Industry Show” Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı’nda buluşacak. Modern Fuarcılık tarafından düzenlenen fuara, 15 ülkeden 100’den fazla yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kuruluşu ve 3 binden fazla ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

Ayrıca 13 Nisan tarihinde, dünyadaki önemli para kaynakları ve proje sahiplerinin bir araya getirileceği, fuarla bağlantılı uluslararası bir finans konferansı düzenlenecek. Konferansta, demiryolu altyapı ve üstyapı projeleri, finans kaynakları ve proje finansman modelleri tartışılacak ve taleplere göre, işbirliği amaçlı birebir toplantılar da organize edilecek.

Fuarın ülkemizin demiryolu sektörüne sağlayacağı katkıya ve oluşturulacak iş imkanlarına sizlerde ortak olun. 2020 yılında Türkiye’de gerçekleşecek olan tek, Eskişehir’de ilk kez gerçekleşecek olan demiryolu fuarının sınırlı sayıda kalan alanları için hemen bizimle iletişime geçin.

KATILIMCILAR

KONUM VE ULAŞIM

BİZE ULAŞARAK
FUAR HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ ALABİLİRSİNİZ


BİLGİ TALEP FORMU

Boşlukları doldurun.


Try Again

Hangisiyle ilgileniyorsunuz?
Stant Rezervasyonu
Ziyaretçi

RAIL INDUSTRY SHOW WEBSITESİ İÇİN TIKLAYIN

RAIL INDUSTRY SHOW; Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı, ülkemizin demiryolu hatları ve aynı zamanda demiryolu endüstrisi açısından kalbi konumunda olan Eskişehir’de 02-04 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenecektir.


Fuar Adı:Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı

Kısa Adı: Rail Industry Show

Tarih: Yeni tarihi duyurulacaktır

Yeri: ETO-Tüyap Eskişehir Fuar Merkezi

Beklenen Katılımcı Sayısı: 100 – 120 yerli ve yabancı firma

Beklenen Ziyaretçi Sayısı: 3000+ Ziyaretçi

Ziyaret Saatleri: 10:00 - 17:30

Eş Zamanlı Aktiviteler: Konferanslar ve çalıştaylar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp bu tarihte yürürlüğe girmiştir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre Bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra yani 07 Nisan 2016 dan 6 ay sonra 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi
Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Rail Industry Show olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz? Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
Ad, Soyad, doğum yeri, doğum tarihi, Cinsiyet, Medeni Hali, Fotoğraf, Ev Telefonu Numarası, Cep telefonu Numarası, Kişisel e-posta adresi, kimlik bilgileri, adres, anketler, form doldurma ve yarışmalar kapsamında iletilen fotoğraf, video kayıtları ve yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü Kişisel Veriler, sunduğumuz mal ve hizmetlerden yararlanmanıza ilişkin bilgiler, Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan Kişisel veriler, sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş bilgiler, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ücretli listelemeler, sponsorlu bağlantılar gibi Kişisel Veriler

Kişisel Verileriniz ne şekilde işlenebilecektir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişiler verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, ,işlendiği amaç için gerekli olan süre kadar depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?
Müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek, kampanyalarımız hakkında sizi bilgilendirmek, öneri, talep ve şikayetlerinizi kaydedebilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış ve pazarlama analizleri yapabilmek, profilleme ve hedefleme yapabilmek, için bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ticari stratejilerimizi belirlemek ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz.

Kişisel verilerinizi aktarabileceğimiz kişi veya kuruluşlar nelerdir?
Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta Rail Industry Show olmak üzere ana hissedarlarımız, bağlantılı şirketlerimiz, grup şirketlerimiz, doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hizmet aldığımız kuruluşlar, kullandığımız yurt içi ve yurt dışı server (sunucular), bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kurumlar, veri sorumlusu adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren kişi ve kuruluşlar, denetim şirketleri, reklam ve tanıtım ajansları, yasal olarak zorunluluk olması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verileriniz nasıl toplanmaktadır?
İnternet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşterilerden toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar, üyelik formları, çevrim içi uygulamalar, çerezler, mobil uygulamalar, elektronik postalar, sosyal medya kanalları, arama motorları, bayilerimiz, çözüm ortaklarımız aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince bu tarihten sonra haklarınız aşağıdaki gibidir.

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Unvan: Modern Fuarcilik A.S.
E-mail Adresi: info@modernfuarcilik.com.tr
Posta Adresi: Nef 11 Ofisleri Merkez Mah. Ayazma Cd. No:21 D Blok K.1 D:4 Kağıthane İstanbul / TÜRKİYE

İşbu Formu tıklayarak kabul etmekle yukarıda yazılı hususlarda gerekli bilgileri edinerek onay vermiş bulunmaktasınız. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu info@modernfuarcilik.com.tr adresine e posta atarak üyeliğini iptal edebilir.